Kostnadseffektivt och tryggt boende
Låt inte energi läcka i onödan! El & Fastighetsteknik installerar, besiktigar och utför service på den tekniska installationen i fastigheter. Otätheter och energiläckage, osynliga för blotta ögat, upptäcks med en värmekamera. Efter en statusbesiktning av fastigheten ges förslag till förbättringar som optimerar fastighetens värde, minskar energiförbrukningen samt ger ett kostnadseffektivt och tryggt boende.
El & Fastighetsteknik startades för drygt ett år sedan av Stefan Töyrä som efter att ha hållit på med felsökning och problemlösning i 30 år har en mycket djup och bred teknisk kompetens med el och elektronik samt felsökning med värmekamera som specialitet. Han har arbetat på televerket med telefonkommunikation samt mot radio och TV och han har arbetat inom flygvapnet som flygtekniker inom el och elektronik på bland annat JAS och Viggen. Som egenföretagare har han arbetat med elektronikutveckling, från idé till färdig produkt, för styrning, övervakning och larm.

Affärsidén med El & Fastighetsteknik är att bidra till att skapa kostnadseffektiva och trygga fastigheter och Stefans viktigaste kunder är entreprenörer och fastighetsägare som behöver hjälp med besiktningar, underhåll och driftsoptimering av fastigheter. Moderna fastigheter är ganska komplicerade tekniskt och då är Stefans bredd och rutin till stor hjälp.
- Fel på elanläggningar börjar normalt med att det blir varmt där felet är, och brister i byggnadens konstruktion ger för det mesta upphov till temperaturavvikelser, förklarar Stefan.
Med en värmekamera i handen på en certifierad termograför och med hjälp av kraftfulla analysverktyg kan dessa temperaturavvikelser upptäckas och åtgärder sättas in i tid, innan felen och skadorna förvärras eller ger upphov till onödigt hög energiförbrukning och höga underhållskostnader.

Ofta handlar det om ganska enkla åtgärder. Att minska kalldrag genom att till exempel montera tätningslister runt fönster och dörrar, byta ut gamla elelement och förbättra värmeregleringen ökar boendekomforten. En bättre boendekomfort utan kalldrag gör det möjligt att sänka temperaturen inomhus och därmed spara energi, utan att det upplevs som obehagligt. Energisnål LED teknik för belysning och intelligent styrning av belysning och motorvärmare kan också ge stora besparingar på sikt.
- Många bäckar små som blir mycket i slutändan, säger Stefan.
Stefan tar normalt inte på sig stora nyinstallationer. Det blir mer att bygga om, förbättra och modernisera befintliga installationer och att förbättra belysning och installera spislarm till exempel. Ett tryggt och säkert boende ligger honom varmt om hjärtat.

El & Fastighetsteknik

Bransch:
El

Telefon: 0722-294191


Email:
stefan@lefast.se

Hemsida:
www.lefast.se

Adress:
El & Fastighetsteknik
Vackerbacken 8
97594 Luleå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN